RSS Feed các cơ hội giao thương nổi bật Tin VIP

dệt may Thông tin cập nhật cơ hội giao thương RSS Thẻ cơ hội giao thương “dệt may”

 1. Loại danh mục
  Cơ hội giao thương
  Công ty Conbipel Italia muốn tìm doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam Buyer
  Nhập địa điểm
  RomaLazio, Italy
  Ngày đăng
  14/03/2015

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.