RSS Feed các cơ hội giao thương nổi bật Tin VIP

Hạt tiêu đen Thông tin cập nhật cơ hội giao thương RSS Thẻ cơ hội giao thương “Hạt tiêu đen”

 1. Loại danh mục
  Cơ hội giao thương
  Công ty chuyên doanh hàng nông sản tại Iran cần mua hạt tiêu của Việt Nam Ratin Khosh Company – Được đăng bởi Buyer
  Nhập địa điểm
  TehranTehran, Iran
  Ngày đăng
  31/01/2015

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.