25 Th7 2016

Cần tìm đối tác may gia công quần Jeans

BuyerYeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.