28 Th10 2015

công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam như sau.

BuyerBlida, Blida, Algeria

Mô tả chi tiết

1/ SARL PROGEN

70 Promotion immob. Khelifati, Mohamadia – Alger

Tel : +213 21 82 28 37 ;  Fax : +213 21 53 05 04

E-mail : progeneurl@yahoo.fr

Người liên hệ : Mr. Hakim OULD KACI –  Manager – Tel +213 661 52 41 51

Nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm, gia vị

2/ SARL IECO EMBALLAGE

Zone Industrielle Site 2, Ouled Yaich 09100 – Blida – Algerie

Tel. +213 25 43 83 63  Fax +213 25 43 78 91

E-mail : ieco@ieco-dz.com

Người liên hệ : Mr. BOUHAMED Faycal– President Directeur General

(Mobile : +213 554 50 84 71)

Nhu cầu : kinh doanh, đầu tư sản xuất bao bì carton lượn sóng, giấy craft, giấy cuộn lô các loại (xem web : www.ieco-dz.com).

Doanh nghiệp nào có khả năng đề nghị trực tiếp liên hệ với khách hàng.

Danh mục việc làm: Bao Bì & In Ấn, Nông Sản, và Thực Phẩm. Tin hết hạn vào Bất tận.

1155 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.