31 Th1 2015

Công ty Anh cần tìm đối tác kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

BuyerDromara, Dromore, Northern Ireland, United Kingdom

Mô tả chi tiết

Công ty Anh cần tìm đối tác kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

 Công ty Strategem Ireland Limited

101 Villawood Road
Dromore
Co. Down
BT25 1LQ

Tel: 028 9269 2157
Mob: 07934 685541
Registered in Northern Ireland: NI061727
Registered Address: 101 Villawood Road, Dromore, Co. Down BT25 1LQ

Cần tìm đối tác sản xuất các mặt hàng sau:

 • Workwear – trousers, jackets
 • Synthetic woven trousers and shorts
 • Poly wool trousers
 • Cotton shirts
 • Jumpsuits/ coveralls
 • Knitted synthetic jumpers
 • Wool jumpers
 • Cotton T shirts
 • Cotton shirts
 • Synthetic, knitted pelvic shorts
 • Mens cotton underwear
 • Also – rucksack covers, helmet covers, hats and caps

Danh mục việc làm: May Mặc. Tin hết hạn vào Bất tận.

2368 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2017 Giao thương toàn cầu.