7 Th5 2017

Công ty Anh tại Hồng Kông muốn tìm nhà sản xuất hàng quần áo

BuyerNew Territories, Hong Kong

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2017 Giao thương toàn cầu.