8 Th4 2015

Công ty Niu Di-lân tìm nhà sản xuất Dao kéo và thiết bị cắt gọt

BuyerParaparaumu, Wellington, New Zealand

Mô tả chi tiết

Công ty KNIFEKUT INTERNATIONAL LTD tìm nhà sản xuất Dao, Kéo và các thiệt bị làm sắc với các mô tả cụ thể như sau:
· Knives (Butchers, Boning, Skinning, Hunting, Chefs, Catering, Domestic & Industrial)
· Sharpening Accessories (Sharpening Steels, Stones & Equipment)
· Scissors (Dressmaking/Sewing, Household/Kitchen, Embroidery, Office, Tailoring & Industrial)

Công ty nào có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:,

Ông Kurt Gilbertson
Sales Manager
KNIFEKUT INTERNATIONAL LTD
ĐT: + 84 (06) 3458916
Cellphone : + 8427 2306 420
E mail: kurtknifekut@xtra.co.nz

Danh mục việc làm: Đồ Gia DụngThiết Bị Điện. Tin hết hạn vào Bất tận.

1703 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.