5 Th2 2015

Danh sách các nhà nhập khẩu Kuwait nhập khẩu đồ điện tử và gia dụng

BuyerJahra, Kuwait

Mô tả chi tiết

Thương Vụ Việt nam tại Kuwait xin giới thiệu các doanh nghiệp Kuwait chuyên doanh XNK đồ điện & điện tử

1- Abdul Aziz S Al babtain & Sons for Electric & Electronics

Tel : 0-965- 22410419
Fax : 22424103
Email : beckwt@albabtaingroup.com.kw

2- Abdulla Omar Alyagout Est

Tel : 00-965- 24827501
Fax : 24827507
Email : alyagout@qualitynet.net

3- Ace Hardware Gen. Trad . & Cont. Est

Tel : 00-965- 24769100
Fax :24720091
Email : alhasawi@ncc.moc.kw

4- Adawliah Universal Electronics Co

Tel : 00-965- 24720631
Fax : 24761890
Email : adawliah@ncc.moc.kw

5- Al Babtain Electronics Co

Tel : 00-965- 1833333
Fax : 24335350
Email : igkw@albabtaingroup.com.kw

6- Al Ghanim Electronics

Tel : 00-965-881111
Fax : 24847244
Email : electronicsales@alghanim.com

7- Al Jazira Int l Group For Electronics Co. W.L.L

Tel : 00-965- 22429700
Fax : 22434571
Email : jazira@qualitynet.net

8- Al Mulla Electronics

Tel : 00 -965- 22423250
Fax : 22401175
Email : ame@almullagroup.com

9- Al Nisf Electrical Co W.L.L

Tel : 00-965- 24727934
Fax : 24731917
Email : nisfswgr@bin-nisf.com

10- Al Wazzan Electronics

Tel : 00-965- 22645041
Fax : 22658471
Email : mail@alwazzanunited.com

11 – Andalus Trading Company

Tel : 00-965- 22448844

Fax : 22452338

Email : andalus@andalus.com.kw

12 – Assousi Electronics Est

Tel : 00-965- 22424678

Fax : 22461054

Email : ikramsa@ncc.moc.kw

13- Bang Olufsen Kuwait

Tel : 00-965- 25753929

Fax : 25753928

Email :bangolufsen-kw@marafiegroup.com

14 – DakheelAl Jassar Est

Tel : 00-965- 24849484

Fax: 24810067

Email : info@aljassar.com

15 – SONY Supplying Store Co.W.L.L

Tel : 00-965- 1804477/25716085

Web : www.supplyingstore.com

16 – Focus Media

Tel : 00-965- 2482661

Fax : 24826662

Email : info@almuhaffiz.net

17 – International Sound Co- Kenwood

Tel : 00-965- 22442036

Fax : 22441848

Email : ecakwt@qualitynet.net

18- Gemini Productions Co

Tel : 00-965- 22407243

Fax : 22407241

Email : faisal@geminigulf.com

19 – Gulf Group For Mechanical & Electrical Works

Tel : 00-965- 1802802/03

Fax ; 24836245

Email :Kuwait@gulfgroupco.com

20- Ihsan Co W.L.L

Tel : 00-965- 22410411

Fax : 22413955

Email : ihsancom@qualitynet.net

21 – Ittehad Al jazira Electrical Trdg &Cont Co

Tel : 00-965-24831845

Fax : 24827370

Email : aslampervaz1@hotmail.com

22- Marafie Sons Co

Tel : 00-965- 25753929

Fax : 25753928

Email : marafie@marafiegroup.com

23 – Morad Yousuf Behbehani Est

Tel : 00-965- 24844000

Fax : 00-965- 2484053

Email : finance@moradbehbehani.com

24 – Power Control Electrical & Cont Co

Tel : 0-965- 24821679

Fax : 24843750

Email : wingspowercontol@hotmail.com 

25- Salem M Al Nisf Electrical Co .W.L.L

Tel : 00-965- 24815139

Fax : 24815283

Email : snec-sales@bin-nisf.com

 

Danh mục việc làm: Đồ Gia DụngThiết Bị Điện. Tin hết hạn vào Bất tận.

1087 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.