8 Th4 2015

Doanh nghiệp Braxin cần nhập khẩu và gia công quần áo

BuyerFlorianópolis, Santa Catarina, Brazil

Mô tả chi tiết

Doanh nghiệp Braxin chuyên hỗ trợ cho các nhà sản xuất hàng dệt may và các nhà nhập khẩu Fabric Consultoria LTDA-ME liên hệ nêu nhu cầu với Thương vụ để tìm đối tác sản xuất hàng thời trang, quần áo, đặc biệt về hàng Jeans, Cỡ Sai-Tex 2.0. gia công theo mẫu thương hiệu và nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam.

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp Braxin gồm:

 

Tên Doanh nghiêp: Fabric Consultoria LTDA-ME

Tên thường gọi: (Fantasia): Fabric

Giám đốc, người phụ trách giao thương: Bà Brunna Tayer

Email: contato.fabricmoda@gmail.com

Mã số thuế: CNPJ: 21.878.157/0001-94

Số điện thoại:  +55 (48)-9611 7074;  +55(48)-3364 3443

Mã số bưu điện của đường phố: Cep: 88062-509

Bang Santa Catarina (SC); BRASIL

 

Địa chỉ gửi thư tín:

 

Sra. Brunna Tayer

Fabric Consultoria LTDA-ME

Servidão da Magia 27,

Lagoa da Conceição

Cep: 88062-509

Florianópolis/

Santa Catarina (SC)

BRASIL

Danh mục việc làm: May Mặc. Tin hết hạn vào Bất tận.

2673 Tổng số lượt xem, 2 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.