18 Th6 2015

Doanh nghiệp Mexico có nhu cầu nhập khẩu Cacbonat canxi

BuyerZacatecas, Mexico

Mô tả chi tiết

Doanh nghiệp này dự kiến đi khảo sát thị trường và có kế hoạch tiếp xúc với các nhà sản xuất Việt Nam, thời gian cuối tháng 7 năm 2015.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp sản phẩm trên, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:

Tên doanh nghiệp: Anguiplast, S.A de C.V

Địa chỉ: Rancho Centinela Km. 3 Arandas, Jalisco, Mexico

Telephone(s): (+52- 348) 784 3131 – (+52- 348) 784 6576

E-mail (s): aluquin@anguiplast.com; bjimenez@anguiplast.com;

Website: www.anguiplast.com

Doanh số tiêu thụ năm 2014: 40 triệu USD.

Liên hệ:

1) Mr. Alejandro Luquin

Position: Administration  Manager;

E-mail: aluquin@anguiplast.com

Mobile: (+52 33) 38144625

2) Ms Beatris Jiménez

Position: Assistant to Administration Manager

E-mail: bjimenez@anguiplast.com

Nhập khẩu: 1.000 tấn Cacbonat canxi/tháng

(Master batch carbonate of calcium: 1,000 MT/month)

Danh mục việc làm: Khoáng Sản. Tin hết hạn vào Bất tận.

900 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.