20 Th6 2017

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống

BuyerGhan, Northern Territory, Australia

Mô tả chi tiết

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

Magic Chef Australia Pty Ltd

Tel +61 3 9764 4921

www.magicchefaustralia.com

Ross Drechsler

Director

Mobile +61 421 487 011

ross@magicchef.com.au

Danh mục việc làm: Đồ UốngNông Nghiệp & Thực Phẩm. Tin hết hạn vào Bất tận.

409 Tổng số lượt xem, 2 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2017 Giao thương toàn cầu.