7 Th5 2017

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống

BuyerTieyon, South Australia, Australia

Mô tả chi tiết

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

 

Magic Chef Australia Pty Ltd
Tel +61 3 9764 4921
www.magicchefaustralia.com
Ross Drechsler
Director
Mobile +61 421 487 011
ross@magicchef.com.au

Danh mục việc làm: Đồ UốngNông Nghiệp & Thực Phẩm. Tin hết hạn vào Bất tận.

256 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.