5 Th2 2015

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp Kuwait làm đại lý XNK

BuyerJahra, Kuwait

Mô tả chi tiết

Giới thiệu thông tin liên hệ của một số doanh nghiệp Kuwait chuyên làm đại lý XNK.

Thông tin cụ thể :

1  –  ALI A.A AL – Sanea Commercial Est

Tel : 00-965- 24817379

Fax : 24836367

Email : alialsanea@hotmail.com

2  – Arabi Co

Tel : 00-965-24720458

Fax : 24720459

Email : sales@arabigroup.com

3-  Asia Countries Co .W.L.L

Tel : 00-965- 22444864

Fax : 22465897

Email : accssmco@qualitynet.net

4-   Al Awama General Trading Cont. Co

Tel : 00-965- 22414322/23/24

Fax : 22414325 .

Email : alawamak@qualitynet.net.

 5  –  Al-Bait Al Mamour Trading Co ( BMC )

Tel : 00-965-1833000

Fax : 24763840

Email : bmc@qualitynet.net

6 – Boushahri Group W.L.L

Tel : 00-965-1885522

Fax : 25732101

Email : info@boushahrigroup.com

7-   China Chen Company

Tel : 00-965- 22431359

Fax : 22431359

Email : cncrashid@yahoo.com

8-   Al – Deera Gen. Trading& Cont. Est

Tel ; 00-965- 24734448

Fax ; 24729981

Email : al-deeragen@hotmail.com

9-   Al- Doshihi Trading

Tel : 00-965-22616001

Fax : 22644057

Email : info@globalsecuritysys.com

10-   Fatami Import & Export Est

Tel : 00-965- 22469437

Fax : 22469438

Email : info@alruppia.com

11-  Gulf Supply Co .Ltd

Tel : 00-965- 24810322

FAX : 24840540

Email : gulfod@qualitynet.net

  12 – Idris National Trading

Tel : 00-965- 22413736

Fax : 22437813

  13 –  International Business Center

Tel : 00-965- 22404042

Fax : 22404022

Email : ibc@qualitynet.net

14 – Kuwait Oasis Trading Est.

Tel : 00-965-25611115 – 25639183 /4/7

Email : kuwaitoasis@najjargroupq8.com

15-    Al Mailam&Shaalan Co

tel : 00-965- 24710209

Fax : 24710595 /24747386

Email  :  admin@mailam-shaalan.com

16 – National Express Cargo Co

Tel  : 00-965-24823599

Fax : 24823559

Email : info@neckt.com

17  – The New Almirah Co

Tel : 00-965-24836468

Fax : 24835248

Email : newalmirah@hotmail.com

18-   Al Sultan & Khalaf Trading Co

TeL : 00-965- 24815960/ 24819731 / 24831344

Fax  24838071

Email : sales@sultan-khalaf.com

www.sultan-khalaf.com

19- KPMG Advisory W.L.L,

Tel : 00-965- 22475090

Fax : 22492704

Email : kw-kuwait@kpmg.com

20-   Global Experience Consulting Co

Tel : 00-965- 22422123

Fax : 22422124

Email : gec@fasttelco.com

www.globalgec.com

 

Danh mục việc làm: Logistic. Tin hết hạn vào Bất tận.

1142 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.