31 Th1 2015

Tìm kiếm nhà cung cấp hàng thực phẩm, tạp hóa cho các chuỗi siêu thị New Zealand

BuyerLower Hutt, Wellington, New Zealand

Mô tả chi tiết

Foodstuffs (Wellington) Co-operative Ltd là một trong những thành viên của Tổ chức Thực phẩm New Zealand, hoạt động theo mô hình công ty. Đây là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất của New Zealand với nhiều chuỗi siêu thị thành viên như: New World, Pak’n’Save và Four Square. Foodstuffs Wellington đang tìm kiếm các nhà cung cấp đối với tất cả các sản phẩm thực phẩm, tạp hóa bán tại các chuỗi siêu thị của công ty.

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đề nghị liên hệ:

Stephen Vogtherr

International Sourcing Manager

Foodstuffs (Wellington) Co-operative Ltd

DDI: +64 4 5272654

Mobile: +64 27 2862811

Làm thế nào để đăng ký

Hãy Đăng nhập để xem thông tin liên hệ của người mua.

Danh mục việc làm: Dược Phẩm, May Mặc, Nông Sản, và Thực Phẩm. Tin hết hạn vào Bất tận.

1910 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.